Download New

活用形 sabotarsiイタリア語の動詞の活用形

X
活用する
広告

Indicativo

Presente

 • io mi saboto
 • tu ti saboti
 • lei/lui si sabota
 • noi ci sabotiamo
 • voi vi sabotate
 • loro si sabotano

Imperfetto

 • io mi sabotavo
 • tu ti sabotavi
 • lei/lui si sabotava
 • noi ci sabotavamo
 • voi vi sabotavate
 • loro si sabotavano

Passato remoto

 • io mi sabotai
 • tu ti sabotasti
 • lei/lui si sabotò
 • noi ci sabotammo
 • voi vi sabotaste
 • loro si sabotarono

Futuro semplice

 • io mi saboterò
 • tu ti saboterai
 • lei/lui si saboterà
 • noi ci saboteremo
 • voi vi saboterete
 • loro si saboteranno

Passato prossimo

 • io mi sono sabotato
 • tu ti sei sabotato
 • lui si è sabotato
 • lei si è sabotata
 • noi ci siamo sabotati
 • voi vi siete sabotati
 • loro si sono sabotati
 • loro si sono sabotate

Trapassato prossimo

 • io mi ero sabotato
 • tu ti eri sabotato
 • lui si era sabotato
 • lei si era sabotata
 • noi ci eravamo sabotati
 • voi vi eravate sabotati
 • loro si erano sabotati
 • loro si erano sabotate

Trapassato remoto

 • io mi fui sabotato
 • tu ti fosti sabotato
 • lui si fu sabotato
 • lei si fu sabotata
 • noi ci fummo sabotati
 • voi vi foste sabotati
 • loro si furono sabotati
 • loro si furono sabotate

Futuro anteriore

 • io mi sarò sabotato
 • tu ti sarai sabotato
 • lui si sarà sabotato
 • lei si sarà sabotata
 • noi ci saremo sabotati
 • voi vi sarete sabotati
 • loro si saranno sabotati
 • loro si saranno sabotate

Congiuntivo

Presente

 • che io mi saboti
 • che tu ti saboti
 • che lei/lui si saboti
 • che noi ci sabotiamo
 • che voi vi sabotiate
 • che loro si sabotino

Passato

 • che io mi sia sabotato
 • che tu ti sia sabotato
 • che lui si sia sabotato
 • che lei si sia sabotata
 • che noi ci siamo sabotati
 • che voi vi siate sabotati
 • che loro si siano sabotati
 • che loro si siano sabotate

Imperfetto

 • che io mi sabotassi
 • che tu ti sabotassi
 • che lei/lui si sabotasse
 • che noi ci sabotassimo
 • che voi vi sabotaste
 • che loro si sabotassero

Trapassato

 • che io mi fossi sabotato
 • che tu ti fossi sabotato
 • che lui si fosse sabotato
 • che lei si fosse sabotata
 • che noi ci fossimo sabotati
 • che voi vi foste sabotati
 • che loro si fossero sabotati
 • che loro si fossero sabotate

Condizionale

Presente

 • io mi saboterei
 • tu ti saboteresti
 • lei/lui si saboterebbe
 • noi ci saboteremmo
 • voi vi sabotereste
 • loro si saboterebbero

Passato

 • io mi sarei sabotato
 • tu ti saresti sabotato
 • lui si sarebbe sabotato
 • lei si sarebbe sabotata
 • noi ci saremmo sabotati
 • voi vi sareste sabotati
 • loro si sarebbero sabotati
 • loro si sarebbero sabotate

Imperativo Presente

 • sabotati
 • si saboti
 • sabotiamoci
 • sabotatevi
 • si sabotino

Gerundio

Presente

 • sabotandosi

Passato

 • essendosi sabotato

Infinito Presente

 • sabotarsi

Participio

Presente

 • sabotantesi

Passato

 • sabotatosi
広告
sabotarsi 動詞の時制、法、人称と動詞活用
文脈によって左右される翻訳、定義“sabotarsi” 用例から意味を調べることができます
イタリア語、同じ動詞 : formulare, settare, declinare
広告