Download New

活用形 smontarsiイタリア語の動詞の活用形

X
活用する
広告

Indicativo

Presente

 • io mi smonto
 • tu ti smonti
 • lei/lui si smonta
 • noi ci smontiamo
 • voi vi smontate
 • loro si smontano

Imperfetto

 • io mi smontavo
 • tu ti smontavi
 • lei/lui si smontava
 • noi ci smontavamo
 • voi vi smontavate
 • loro si smontavano

Passato remoto

 • io mi smontai
 • tu ti smontasti
 • lei/lui si smontò
 • noi ci smontammo
 • voi vi smontaste
 • loro si smontarono

Futuro semplice

 • io mi smonterò
 • tu ti smonterai
 • lei/lui si smonterà
 • noi ci smonteremo
 • voi vi smonterete
 • loro si smonteranno

Passato prossimo

 • io mi sono smontato
 • tu ti sei smontato
 • lui si è smontato
 • lei si è smontata
 • noi ci siamo smontati
 • voi vi siete smontati
 • loro si sono smontati
 • loro si sono smontate

Trapassato prossimo

 • io mi ero smontato
 • tu ti eri smontato
 • lui si era smontato
 • lei si era smontata
 • noi ci eravamo smontati
 • voi vi eravate smontati
 • loro si erano smontati
 • loro si erano smontate

Trapassato remoto

 • io mi fui smontato
 • tu ti fosti smontato
 • lui si fu smontato
 • lei si fu smontata
 • noi ci fummo smontati
 • voi vi foste smontati
 • loro si furono smontati
 • loro si furono smontate

Futuro anteriore

 • io mi sarò smontato
 • tu ti sarai smontato
 • lui si sarà smontato
 • lei si sarà smontata
 • noi ci saremo smontati
 • voi vi sarete smontati
 • loro si saranno smontati
 • loro si saranno smontate

Congiuntivo

Presente

 • che io mi smonti
 • che tu ti smonti
 • che lei/lui si smonti
 • che noi ci smontiamo
 • che voi vi smontiate
 • che loro si smontino

Passato

 • che io mi sia smontato
 • che tu ti sia smontato
 • che lui si sia smontato
 • che lei si sia smontata
 • che noi ci siamo smontati
 • che voi vi siate smontati
 • che loro si siano smontati
 • che loro si siano smontate

Imperfetto

 • che io mi smontassi
 • che tu ti smontassi
 • che lei/lui si smontasse
 • che noi ci smontassimo
 • che voi vi smontaste
 • che loro si smontassero

Trapassato

 • che io mi fossi smontato
 • che tu ti fossi smontato
 • che lui si fosse smontato
 • che lei si fosse smontata
 • che noi ci fossimo smontati
 • che voi vi foste smontati
 • che loro si fossero smontati
 • che loro si fossero smontate

Condizionale

Presente

 • io mi smonterei
 • tu ti smonteresti
 • lei/lui si smonterebbe
 • noi ci smonteremmo
 • voi vi smontereste
 • loro si smonterebbero

Passato

 • io mi sarei smontato
 • tu ti saresti smontato
 • lui si sarebbe smontato
 • lei si sarebbe smontata
 • noi ci saremmo smontati
 • voi vi sareste smontati
 • loro si sarebbero smontati
 • loro si sarebbero smontate

Imperativo Presente

 • smontati
 • si smonti
 • smontiamoci
 • smontatevi
 • si smontino

Gerundio

Presente

 • smontandosi

Passato

 • essendosi smontato

Infinito Presente

 • smontarsi

Participio

Presente

 • smontantesi

Passato

 • smontatosi
広告
smontarsi 動詞の時制、法、人称と動詞活用
文脈によって左右される翻訳、定義“smontarsi” 用例から意味を調べることができます
イタリア語、同じ動詞 : svitare, osare, mollare
広告