Download New

活用形 הֻחְנָה ヘブライ語の動詞活用

X
活用する

グループ ホフアル

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

広告

Present

 • אני/אתה/הואמוּחְנֶה/מֻחְנֶה
  ani/ata/humukhne/mukhne
 • אני/את/היאמוּחְנֵית/מֻחְנֵית
  ani/at/himukhnet/mukhnet
 • אנחנו/אתם/הןמוּחְנִים/מֻחְנִים
  anakhnu/atem/henmukhnim/mukhnim
 • נחנו/אתן/הןמוּחְנוֹת/מֻחְנוֹת
  נחנו/aten/henmukhnot/mukhnot

Past

 • אניהוּחְנֵיתִי/הוּחְנִיתִי/הֻחְנֵיתִי/הֻחְנִיתִי
  anihukhneti/hukhniti/hukhneti/hukhniti
 • אתההוּחְנֵיתָ/הוּחְנִיתָ/הֻחְנֵיתָ/הֻחְנִיתָ
  atahukhneta/hukhnita/hukhneta/hukhnita
 • אתהוּחְנֵית/הוּחְנִית/הֻחְנֵית/הֻחְנִית
  athukhnet/hukhnit/hukhnet/hukhnit
 • הואהֻחְנָה/הוּחְנָה
  huhukhna/hukhna
 • היאהוּחְנְתָה/הֻחְנְתָה
  hihukhneta/hukhneta
 • אנחנוהוּחְנִינוּ/הוּחְנֵינוּ/הֻחְנִינוּ/הֻחְנֵינוּ
  anakhnuhukhninu/hukhnenu/hukhninu/hukhnenu
 • אתםהוּחְנֵיתֶם/הוּחְנִיתֶם/הֻחְנֵיתֶם/הֻחְנִיתֶם
  atemhukhnetem/hukhnitem/hukhnetem/hukhnitem
 • אתןהוּחְנֵיתֶן/הוּחְנִיתֶן/הֻחְנִיתֶן/הֻחְנֵיתֶן
  atenhukhneten/hukhniten/hukhniten/hukhneten
 • הםהוּחְנוּ/הֻחְנוּ
  hemhukhnu/hukhnu
 • הןהוּחְנוּ/הֻחְנוּ
  henhukhnu/hukhnu

Future

 • אניאוּחְנֶה/אֻחְנֶה
  aniukhne/ukhne
 • אתהתּוּחְנֶה/תֻּחְנֶה
  atatukhne/tukhne
 • אתתּוּחְנִי/תֻּחְנִי
  attukhni/tukhni
 • הואיוּחְנֶה/יֻחְנֶה
  huyukhne/yukhne
 • היאתּוּחְנֶה/תֻּחְנֶה
  hitukhne/tukhne
 • אנחנונוּחְנֶה/נֻחְנֶה
  anakhnunukhne/nukhne
 • אתםתּוּחְנוּ/תֻּחְנוּ
  atemtukhnu/tukhnu
 • אתןתּוּחְנֶינָה/תּוּחְנוּ/תֻּחְנוּ/תֻּחְנֶינָה
  atentukhneyna/tukhnu/tukhnu/tukhneyna
 • הםיוּחְנוּ/יֻחְנוּ
  hemyukhnu/yukhnu
 • הןיוּחְנוּ/תּוּחְנֶינָה/יֻחְנוּ/תֻּחְנֶינָה
  henyukhnu/tukhneyna/yukhnu/tukhneyna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    広告
    הֻחְנָה 動詞の時制、法、人称と動詞活用
    文脈によって左右される翻訳、“הֻחְנָה” 日常会話の用例から意味を調べる
    ヘブライ語、同じ動詞 : הֻשְׁרָה, הֻתְנָה, הֻפְרָה
    広告