Download New

活用形 הֻתְנַע ヘブライ語の動詞活用

X
活用する

グループ ホフアル

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

広告

Present

 • אני/אתה/הואמוּתְנָע/מֻתְנָע
  ani/ata/humutna/mutna
 • אני/את/היאמוּתְנַעַת/מֻתְנַעַת
  ani/at/himutna'at/mutna'at
 • אנחנו/אתם/הןמוּתְנָעִים/מֻתְנָעִים
  anakhnu/atem/henmutna'im/mutna'im
 • נחנו/אתן/הןמוּתְנָעוֹת/מֻתְנָעוֹת
  נחנו/aten/henmutna'ot/mutna'ot

Past

 • אניהוּתְנַעְתִּי/הֻתְנַעְתִּי
  anihutnati/hutnati
 • אתההוּתְנַעְתָּ/הֻתְנַעְתָּ
  atahutnata/hutnata
 • אתהוּתְנַעַתְּ/הוּתְנַעְתְּ/הֻתְנַעְתְּ/הֻתְנַעַתְּ
  athutna'at/hutnat/hutnat/hutna'at
 • הואהֻתְנַע/הוּתְנַע
  huhutna/hutna
 • היאהוּתְנְעָה/הֻתְנְעָה
  hihutne'a/hutne'a
 • אנחנוהוּתְנַעְנוּ/הֻתְנַעְנוּ
  anakhnuhutnanu/hutnanu
 • אתםהוּתְנַעְתֶּם/הֻתְנַעְתֶּם
  atemhutnatem/hutnatem
 • אתןהוּתְנַעְתֶּן/הֻתְנַעְתֶּן
  atenhutnaten/hutnaten
 • הםהוּתְנְעוּ/הֻתְנְעוּ
  hemhutne'u/hutne'u
 • הןהוּתְנְעוּ/הֻתְנְעוּ
  henhutne'u/hutne'u

Future

 • אניאוּתְנַע/אֻתְנַע
  aniutna/utna
 • אתהתּוּתְנַע/תֻּתְנַע
  atatutna/tutna
 • אתתּוּתְנְעִי/תֻּתְנְעִי
  attutne'i/tutne'i
 • הואיוּתְנַע/יֻתְנַע
  huyutna/yutna
 • היאתּוּתְנַע/תֻּתְנַע
  hitutna/tutna
 • אנחנונוּתְנַע/נֻתְנַע
  anakhnunutna/nutna
 • אתםתּוּתְנְעוּ/תֻּתְנְעוּ
  atemtutne'u/tutne'u
 • אתןתּוּתְנְעוּ/תּוּתְנַעְנָה/תֻּתְנְעוּ/תֻּתְנַעְנָה
  atentutne'u/tutnana/tutne'u/tutnana
 • הםיוּתְנְעוּ/יֻתְנְעוּ
  hemyutne'u/yutne'u
 • הןתּוּתְנַעְנָה/יוּתְנְעוּ/תֻּתְנַעְנָה/יֻתְנְעוּ
  hentutnana/yutne'u/tutnana/yutne'u

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    広告
    הֻתְנַע 動詞の時制、法、人称と動詞活用
    文脈によって左右される翻訳、“הֻתְנַע” 日常会話の用例から意味を調べる
    ヘブライ語、同じ動詞 : הֻזְנַח, הֻטְרַח
    広告