Download New

活用形 לְהַקְנִיט ヘブライ語の動詞活用

X
活用する

グループ ヒフイル

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

広告

Present

 • אני/אתה/הואמַקְנִיט
  ani/ata/humaknit
 • אני/את/היאמַקְנִיטָה
  ani/at/himaknita
 • אנחנו/אתם/הןמַקְנִיטִים
  anakhnu/atem/henmaknitim
 • נחנו/אתן/הןמַקְנִיטוֹת
  נחנו/aten/henmaknitot

Past

 • אניהִקְנַטְתִּי
  anihiknatti
 • אתההִקְנַטְתָּ
  atahiknatta
 • אתהִקְנַטְתְּ
  athiknatt
 • הואהִקְנִיט
  huhiknit
 • היאהִקְנִיטָה
  hihiknita
 • אנחנוהִקְנַטְנוּ
  anakhnuhiknatnu
 • אתםהִקְנַטְתֶּם
  atemhiknattem
 • אתןהִקְנַטְתֶּן
  atenhiknatten
 • הםהִקְנִיטוּ
  hemhiknitu
 • הןהִקְנִיטוּ
  henhiknitu

Future

 • אניאַקְנִיט
  aniaknit
 • אתהתַּקְנִיט
  atataknit
 • אתתַּקְנִיטִי
  attakniti
 • הואיַקְנִיט
  huyaknit
 • היאתַּקְנִיט
  hitaknit
 • אנחנונַקְנִיט
  anakhnunaknit
 • אתםתַּקְנִיטוּ
  atemtaknitu
 • אתןתַּקְנִיטוּ/תַּקְנֵטְנָה
  atentaknitu/taknetna
 • הםיַקְנִיטוּ
  hemyaknitu
 • הןתַּקְנֵטְנָה/יַקְנִיטוּ
  hentaknetna/yaknitu

Imperative

 • אתההַקְנֵט
  atahaknet
 • אתהַקְנִיטִי
  athakniti
 • אתםהַקְנִיטוּ
  atemhaknitu
 • אתןהַקְנִיטוּ/הַקְנֵטְנָה
  atenhaknitu/haknetna

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַקְנִיט
   lehaknit
  広告
  לְהַקְנִיט 動詞の時制、法、人称と動詞活用
  文脈によって左右される翻訳、“לְהַקְנִיט” 日常会話の用例から意味を調べる
  ヘブライ語、同じ動詞 : לְהַרְחִיק, לְהַדְלִיק, לְהַרְקִיב
  広告