Download New

活用形 לְהַרְנִין ヘブライ語の動詞活用

X
活用する

グループ ヒフイル

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

広告

Present

 • אני/אתה/הואמַרְנִין
  ani/ata/humarnin
 • אני/את/היאמַרְנִינָה
  ani/at/himarnina
 • אנחנו/אתם/הןמַרְנִינִים
  anakhnu/atem/henmarninim
 • נחנו/אתן/הןמַרְנִינוֹת
  נחנו/aten/henmarninot

Past

 • אניהִרְנַנְתִּי
  anihirnanti
 • אתההִרְנַנְתָּ
  atahirnanta
 • אתהִרְנַנְתְּ
  athirnant
 • הואהִרְנִין
  huhirnin
 • היאהִרְנִינָה
  hihirnina
 • אנחנוהִרְנַנּוּ
  anakhnuhirnanu
 • אתםהִרְנַנְתֶּם
  atemhirnantem
 • אתןהִרְנַנְתֶּן
  atenhirnanten
 • הםהִרְנִינוּ
  hemhirninu
 • הןהִרְנִינוּ
  henhirninu

Future

 • אניאַרְנִין
  aniarnin
 • אתהתַּרְנִין
  atatarnin
 • אתתַּרְנִינִי
  attarnini
 • הואיַרְנִין
  huyarnin
 • היאתַּרְנִין
  hitarnin
 • אנחנונַרְנִין
  anakhnunarnin
 • אתםתַּרְנִינוּ
  atemtarninu
 • אתןתַּרְנֵנָּה/תַּרְנִינוּ
  atentarnena/tarninu
 • הםיַרְנִינוּ
  hemyarninu
 • הןתַּרְנֵנָּה/יַרְנִינוּ
  hentarnena/yarninu

Imperative

 • אתההַרְנֵן
  ataharnen
 • אתהַרְנִינִי
  atharnini
 • אתםהַרְנִינוּ
  atemharninu
 • אתןהַרְנֵנָּה/הַרְנִינוּ
  atenharnena/harninu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַרְנִין
   leharnin
  広告
  לְהַרְנִין 動詞の時制、法、人称と動詞活用
  文脈によって左右される翻訳、“לְהַרְנִין” 日常会話の用例から意味を調べる
  ヘブライ語、同じ動詞 : לְהַתְקִין, לְהַשְׁמִין, לְהַצְפִּין
  広告