Download New

活用形 coxear-se ポルトガル語の活用形

X
活用する

助動詞: ter

その他 coxear

Most common: relampejar

広告

Indicativo

Presente

 • eucoxeio-me
 • tucoxeias-te
 • ele/ela/vocêcoxeia-se
 • nóscoxeamo-nos
 • vóscoxeais-vos
 • eles/elas/vocêscoxeiam-se

Pretérito Perfeito

 • eucoxeei-me
 • tucoxeaste-te
 • ele/ela/vocêcoxeou-se
 • nóscoxeámo-nos
 • vóscoxeastes-vos
 • eles/elas/vocêscoxearam-se

Pretérito Imperfeito

 • eucoxeava-me
 • tucoxeavas-te
 • ele/ela/vocêcoxeava-se
 • nóscoxeávamo-nos
 • vóscoxeáveis-vos
 • eles/elas/vocêscoxeavam-se

Pretérito Mais-que-Perfeito

 • eucoxeara-me
 • tucoxearas-te
 • ele/ela/vocêcoxeara-se
 • nóscoxeáramo-nos
 • vóscoxeáreis-vos
 • eles/elas/vocêscoxearam-se

Pretérito Perfeito Composto

 • eutenho-mecoxeado
 • tutens-tecoxeado
 • ele/ela/vocêtem-secoxeado
 • nóstemo-noscoxeado
 • vóstendes-voscoxeado
 • eles/elas/vocêstêm-secoxeado

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto

 • eutinha-mecoxeado
 • tutinhas-tecoxeado
 • ele/ela/vocêtinha-secoxeado
 • nóstínhamo-noscoxeado
 • vóstínheis-voscoxeado
 • eles/elas/vocêstinham-secoxeado

Pretérito Mais-que-Perfeito Anterior

 • eutivera-mecoxeado
 • tutiveras-tecoxeado
 • ele/ela/vocêtivera-secoxeado
 • nóstivéramo-noscoxeado
 • vóstivéreis-voscoxeado
 • eles/elas/vocêstiveram-secoxeado

Futuro do Presente Simples

 • eucoxear-me-ei
 • tucoxear-te-ás
 • ele/ela/vocêcoxear-se-á
 • nóscoxear-nos-emos
 • vóscoxear-vos-eis
 • eles/elas/vocêscoxear-se-ão

Futuro do Presente Composto

 • euter-me-eicoxeado
 • tuter-te-áscoxeado
 • ele/ela/vocêter-se-ácoxeado
 • nóster-nos-emoscoxeado
 • vóster-vos-eiscoxeado
 • eles/elas/vocêster-se-ãocoxeado

Conjuntivo / Subjuntivo

Presente

 • queeumecoxeie
 • quetutecoxeies
 • queele/ela/vocêsecoxeie
 • quenósnoscoxeemos
 • quevósvoscoxeeis
 • queeles/elas/vocêssecoxeiem

Pretérito Perfeito

 • eutenha-mecoxeado
 • tutenhas-tecoxeado
 • ele/ela/vocêtenha-secoxeado
 • nóstenhamo-noscoxeado
 • vóstenhais-voscoxeado
 • eles/elas/vocêstenham-secoxeado

Pretérito Imperfeito

 • seeumecoxeasse
 • setutecoxeasses
 • seele/ela/vocêsecoxeasse
 • senósnoscoxeássemos
 • sevósvoscoxeásseis
 • seeles/elas/vocêssecoxeassem

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto

 • eutivesse-mecoxeado
 • tutivesses-tecoxeado
 • ele/ela/vocêtivesse-secoxeado
 • nóstivéssemo-noscoxeado
 • vóstivésseis-voscoxeado
 • eles/elas/vocêstivessem-secoxeado

Futuro

 • quandoeumecoxear
 • quandotutecoxeares
 • quandoele/ela/vocêsecoxear
 • quandonósnoscoxearmos
 • quandovósvoscoxeardes
 • quandoeles/elas/vocêssecoxearem

Futuro Composto

 • eutiver-mecoxeado
 • tutiveres-tecoxeado
 • ele/ela/vocêtiver-secoxeado
 • nóstivermo-noscoxeado
 • vóstiverdes-voscoxeado
 • eles/elas/vocêstiverem-secoxeado

Condicional

Futuro do Pretérito Simples

 • eucoxear-me-ia
 • tucoxear-te-ias
 • ele/ela/vocêcoxear-se-ia
 • nóscoxear-nos-íamos
 • vóscoxear-vos-íeis
 • eles/elas/vocêscoxear-se-iam

Futuro do Pretérito Composto

 • euter-me-iacoxeado
 • tuter-te-iascoxeado
 • ele/ela/vocêter-se-iacoxeado
 • nóster-nos-íamoscoxeado
 • vóster-vos-íeiscoxeado
 • eles/elas/vocêster-se-iamcoxeado

Gerúndio

 • coxeando-me
 • coxeando-te
 • coxeando-se
 • coxeando-nos
 • coxeando-vos

Infinitivo

 • coxear-me
 • coxeares-te
 • coxear-se
 • coxearmo-nos
 • coxeardes-vos
 • coxearem-se

Imperativo

 • coxeia-te
 • coxeie-se
 • coxeemo-nos
 • coxeai-vos
 • coxeiem-se

Imperativo Negativo

 • nãotecoxeies
 • nãosecoxeie
 • nãonoscoxeemos
 • nãovoscoxeeis
 • nãosecoxeiem

Particípio

 • coxeado
広告
coxear-se 動詞の時制、法、人称と動詞活用
文脈によって左右される翻訳、“coxear-se” 用例から意味を調べる
ポルトガル語、同じ動詞 : massagear, regatear, falsear
広告