Download New

活用形 デートする 日本語の動詞活用

X
活用する

de-to suru

印刷
広告

  Present

  • する
   de-to suru
  • します
   de-to shimasu
  • しない
   de-to shinai
  • しません
   de-to shimasen

  Past

  • した
   de-to shita
  • しました
   de-to shimashita
  • しなかった
   de-to shinakatta
  • しませんでした
   de-to shimasen deshita

  -te Form

  • して
   de-to shite
   • しなくて
    de-to shinakute

    Volitional

    • しよう
     de-to shiyou
    • しましょう
     de-to shimashou

      Potential

      • できる
       de-to dekiru
      • できます
       de-to dekimasu
      • できない
       de-to dekinai
      • できません
       de-to dekimasen

      Passive

      • される
       de-to sareru
      • されます
       de-to saremasu
      • されない
       de-to sarenai
      • されません
       de-to saremasen

      Causative

      • させる
       de-to saseru
      • させます
       de-to sasemasu
      • させない
       de-to sasenai
      • させません
       de-to sasemasen

      Imperative

      • せよ/デートしろ
       de-to seyo/ ‑shiro
      • してください
       de-to shite kudasai
      • するな
       de-to suruna
      • しないでください
       de-to shinaide kudasai

      Conditional

      • すれば
       de-to sureba
       • しなければ
        de-to shinakereba

        Conditional (-tara)

        • したら
         de-to shitara
         • しなかったら
          de-to shinakattara
         広告
         デートする 動詞の時制、法、人称と動詞活用
         文脈によって左右される翻訳、“デートする” 日常会話の用例から意味を調べる
         日本語、同じ動詞 : 無視する, 納得する, 分解する
         広告