Download New

活用形 死ぬ 日本語の動詞活用

X
活用する

shinu

印刷
広告

  Present

  • shinu
  • にます
   shinimasu
  • なない
   shinanai
  • にません
   shinimasen

  Past

  • んだ
   shinda
  • にました
   shinimashita
  • ななかった
   shinanakatta
  • にませんでした
   shinimasen deshita

  -te Form

  • んで
   shinde
   • ななくて
    shinanakute

    Volitional

    • のう
     shinou
    • にましょう
     shinimashou

      Potential

      • ねる
       shineru
      • ねます
       shinemasu
      • ねない
       shinenai
      • ねません
       shinemasen

      Passive

      • なれる
       shinareru
      • なれます
       shinaremasu
      • なれない
       shinarenai
      • なれません
       shinaremasen

      Causative

      • なせる
       shinaseru
      • なせます
       shinasemasu
      • なせない
       shinasenai
      • なせません
       shinasemasen

      Imperative

      • shine
      • んでください
       shinde kudasai
      • ぬな
       shinuna
      • なないでください
       shinanaide kudasai

      Conditional

      • ねば
       shineba
       • ねなければ
        shinenakereba

        Conditional (-tara)

        • んだら
         shindara
         • ななかったら
          shinanakattara
         広告
         死ぬ 動詞の時制、法、人称と動詞活用
         文脈によって左右される翻訳、“死ぬ” 日常会話の用例から意味を調べる
         日本語、同じ動詞 : 往ぬ, 去ぬ, 寝ぬ
         広告