Download New

活用形 示す 日本語の動詞活用

X
活用する

shimesu

印刷
広告

  Present

  • しめ
   shimesu
  • しめします
   shimeshimasu
  • しめさない
   shimesanai
  • しめしません
   shimeshimasen

  Past

  • しめした
   shimeshita
  • しめしました
   shimeshimashita
  • しめさなかった
   shimesanakatta
  • しめしませんでした
   shimeshimasen deshita

  -te Form

  • しめして
   shimeshite
   • しめさなくて
    shimesanakute

    Volitional

    • しめそう
     shimesou
    • しめしましょう
     shimeshimashou

      Potential

      • しめせる
       shimeseru
      • しめせます
       shimesemasu
      • しめせない
       shimesenai
      • しめせません
       shimesemasen

      Passive

      • しめされる
       shimesareru
      • しめされます
       shimesaremasu
      • しめされない
       shimesarenai
      • しめされません
       shimesaremasen

      Causative

      • しめさせる
       shimesaseru
      • しめさせます
       shimesasemasu
      • しめさせない
       shimesasenai
      • しめさせません
       shimesasemasen

      Imperative

      • しめ
       shimese
      • しめしてください
       shimeshite kudasai
      • しめすな
       shimesuna
      • しめさないでください
       shimesanaide kudasai

      Conditional

      • しめせば
       shimeseba
       • しめせなければ
        shimesenakereba

        Conditional (-tara)

        • しめしたら
         shimeshitara
         • しめさなかったら
          shimesanakattara
         広告
         示す 動詞の時制、法、人称と動詞活用
         文脈によって左右される翻訳、“示す” 日常会話の用例から意味を調べる
         日本語、同じ動詞 : 負かす, 付す, 崩す
         広告