Download New

活用形 連れ出す 日本語の動詞活用

X
活用する

tsuredasu

印刷
広告

  Present

  • tsuredasu
  • します
   tsuredashimasu
  • さない
   tsuredasanai
  • しません
   tsuredashimasen

  Past

  • した
   tsuredashita
  • しました
   tsuredashimashita
  • さなかった
   tsuredasanakatta
  • しませんでした
   tsuredashimasen deshita

  -te Form

  • して
   tsuredashite
   • さなくて
    tsuredasanakute

    Volitional

    • そう
     tsuredasou
    • しましょう
     tsuredashimashou

      Potential

      • せる
       tsuredaseru
      • せます
       tsuredasemasu
      • せない
       tsuredasenai
      • せません
       tsuredasemasen

      Passive

      • される
       tsuredasareru
      • されます
       tsuredasaremasu
      • されない
       tsuredasarenai
      • されません
       tsuredasaremasen

      Causative

      • させる
       tsuredasaseru
      • させます
       tsuredasasemasu
      • させない
       tsuredasasenai
      • させません
       tsuredasasemasen

      Imperative

      • tsuredase
      • してください
       tsuredashite kudasai
      • すな
       tsuredasuna
      • さないでください
       tsuredasanaide kudasai

      Conditional

      • せば
       tsuredaseba
       • せなければ
        tsuredasenakereba

        Conditional (-tara)

        • したら
         tsuredashitara
         • さなかったら
          tsuredasanakattara
         広告
         連れ出す 動詞の時制、法、人称と動詞活用
         文脈によって左右される翻訳、“連れ出す” 日常会話の用例から意味を調べる
         日本語、同じ動詞 : 浸す, 照らす, 流す
         広告